Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Cenas

Cena maršruta №8519 “Rīga SAO-Daugavpils-Krāslava-Verhņedvinska-Polocka-Vitebska”

Braukšanas maksas tabula maršrutā / EUR

1. Rīga 1
2. Līvani Х 2
3. Daugavpils Х Х 3
4. Krāslava Х Х Х 4
5. Verhnedvinska 30.00 20.00 15.00 10.00 5
6. Polocka 40.00 30.00 25.00 20.00 Х 6
7. Vitebska 45.00 35.00 30.00 25.00 Х Х 7

 

7044 Daugavpils-Madona
Reisa nr.: 01
Nr.p.k. Pieturu kods Tarifa pieturas No maršruta sākuma Līdz nākamajai pieturai
1 6554 Daugavpils AO 8.03 1
2 7094 Vecstropi 8.03 5.2 1.10 2
3 7212 Lociki 13.23 3.98 1.25 0.95 3
4 2226 Greizais tilts 17.21 2.45 1.45 1.15 0.95 4
5 2225 Maļinova 19.66 4.64 1.50 1.25 1.00 0.65 5
6 2223 Vasiļeva 24.3 4.83 1.65 1.40 1.25 0.80 0.75 6
7 2220 Špoģi 29.13 6.98 1.80 1.50 1.40 1.00 0.95 .75 7
8 4611 Nīdermuiža 36.11 2.86 2.10 1.80 1.65 1.25 1.15 1.00 0.80 8
9 4609 Pelēči 38.97 3.96 2.15 1.90 1.75 1.40 1.30 1.10 0.95 0.65 9
10 4607 Novosele 42.93 3.77 2.30 2.00 1.90 1.50 1.40 1.25 1.10 0.80 0.75 10
11 7452 Raudavka 46.7 4.15 2.45 2.15 2.00 1.65 1.50 1.40 1.25 0.95 0.90 0.75 11
12 4603 Štolderi 50.85 5.27 2.60 2.30 2.15 1.80 1.65 1.50 1.40 1.10 1.00 0.90 0.75 12
13 6677 Preiļu AO 56.12 6.93 2.80 2.50 2.40 1.95 1.90 1.75 1.50 1.30 1.15 1.10 0.95 0.80 13
14 4597 Riebiņi 63.05 5.25 3.00 2.75 2.60 2.25 2.15 1.95 1.80 1.50 1.45 1.30 1.15 1.00 0.80 14
15 4594 Kauša 68.3 4.16 3.25 2.95 2.80 2.40 2.30 2.15 2.00 1.75 1.65 1.50 1.40 1.25 1.00 0.80 15
16 4593 Stabulnieki 72.46 3.07 3.35 3.10 2.95 2.60 2.45 2.30 2.15 1.90 1.80 1.65 1.50 1.40 1.15 0.95 0.75 16
17 4591 Čaunāni 75.53 4.73 3.50 3.25 3.00 2.65 2.60 2.45 2.25 2.00 1.90 1.75 1.60 1.45 1.30 1.00 0.90 0.65 17
18 4588 Galēni 80.26 6.53 3.65 3.35 3.25 2.80 2.75 2.60 2.45 2.15 2.10 1.95 1.80 1.65 1.45 1.25 1.00 0.90 0.75 18
19 5339 Radopole 86.79 4.04 3.85 3.60 3.45 3.10 2.95 2.80 2.65 2.40 2.30 2.15 2.00 1.90 1.65 1.45 1.25 1.10 1.00 0.80 19
20 7085 Viļānu AO 90.83 5.63 4.00 3.75 3.60 3.25 3.10 2.95 2.80 2.50 2.45 2.30 2.15 2.00 1.80 1.60 1.40 1.25 1.15 0.95 0.75 20
21 5228 Kristceļi 96.46 4.83 4.25 3.95 3.80 3.35 3.30 3.15 3.00 2.75 2.65 2.50 2.40 2.25 2.00 1.80 1.60 1.45 1.30 1.15 0.95 0.80 21
22 5226 Atspuka 101.29 2.68 4.45 4.15 3.95 3.60 3.50 3.30 3.15 2.95 2.80 2.65 2.50 2.40 2.25 1.95 1.75 1.60 1.50 1.30 1.10 0.95 0.75 22
23 3131 Linu fabrika 103.97 1.58 4.50 4.25 4.10 3.65 3.60 3.45 3.25 3.00 2.85 2.80 2.65 2.50 2.30 2.00 1.90 1.75 1.60 1.45 1.25 1.10 0.90 0.65 23
24 6663 Varakļāni 105.55 1.63 4.60 4.30 4.10 3.75 3.65 3.50 3.30 3.10 2.95 2.80 2.65 2.50 2.40 2.10 1.95 1.75 1.65 1.50 1.25 1.10 0.95 0.75 0.65 24
25 7313 Siliņš 107.18 3.53 4.65 4.35 4.15 3.80 3.75 3.50 3.35 3.15 3.00 2.85 2.75 2.60 2.45 2.15 1.95 1.80 1.75 1.50 1.30 1.15 0.95 0.80 0.75 0.65 25
26 3129 Silakrogs 110.71 3.52 4.70 4.45 4.30 3.95 3.80 3.65 3.50 3.25 3.15 3.00 2.85 2.75 2.50 2.30 2.10 1.95 1.90 1.65 1.45 1.30 1.10 0.95 0.80 0.80 0.75 26
27 3316 Maurāni 114.23 6.88 4.85 4.60 4.45 4.00 3.95 3.80 3.65 3.35 3.30 3.15 3.00 2.85 2.65 2.45 2.25 2.10 1.95 1.80 1.60 1.45 1.25 1.00 0.95 0.90 0.80 0.75 27
28 3313 Kanči 121.11 2.27 5.15 4.85 4.65 4.30 4.25 4.00 3.85 3.65 3.50 3.35 3.25 3.10 2.95 2.65 2.45 2.30 2.25 2.00 1.80 1.65 1.45 1.30 1.25 1.15 1.10 0.95 0.80 28
29 3312 Murmastiene 123.38 7.33 5.20 4.95 4.70 4.35 4.30 4.15 3.95 3.75 3.60 3.45 3.30 3.15 3.00 2.75 2.60 2.45 2.30 2.15 1.90 1.75 1.50 1.40 1.30 1.25 1.15 1.00 0.95 0.65 29
30 3307 Barkava 130.71 6.46 5.45 5.15 5.00 4.65 4.60 4.35 4.25 3.95 3.85 3.75 3.60 3.45 3.25 3.00 2.80 2.65 2.60 2.40 2.15 2.00 1.80 1.65 1.50 1.50 1.45 1.30 1.15 0.95 0.90 30
31 3303 Stalīdzāni 137.17 5.62 5.70 5.45 5.20 4.85 4.80 4.65 4.45 4.25 4.10 3.95 3.80 3.65 3.50 3.25 3.00 2.85 2.80 2.65 2.40 2.25 2.00 1.90 1.80 1.75 1.65 1.50 1.40 1.15 1.10 0.80 31
32 3300 Visagals 142.79 8.26 5.85 5.60 5.45 5.10 5.00 4.80 4.65 4.35 4.30 4.15 4.00 3.85 3.65 3.45 3.25 3.10 3.00 2.80 2.60 2.45 2.25 2.10 1.95 1.95 1.90 1.75 1.60 1.40 1.30 1.00 0.80 32
33 3296 Vecpoļi 151.05 5.2 6.20 5.95 5.70 5.35 5.30 5.10 4.95 4.70 4.60 4.45 4.30 4.15 4.00 3.75 3.50 3.35 3.30 3.10 2.85 2.75 2.50 2.40 2.30 2.25 2.15 2.00 1.90 1.65 1.60 1.30 1.10 0.90 33
34 3292 Dzintari 156.25 3.71 6.35 6.10 5.95 5.60 5.45 5.30 5.15 4.85 4.80 4.65 4.50 4.35 4.15 3.95 3.75 3.60 3.45 3.30 3.10 2.95 2.75 2.50 2.45 2.40 2.40 2.25 2.10 1.80 1.75 1.50 1.25 1.10 0.80 34
35 6661 Madonas AO 159.96 0 6.50 6.20 6.10 5.65 5.60 5.45 5.20 5.00 4.85 4.80 4.65 4.50 4.30 4.00 3.85 3.75 3.60 3.45 3.25 3.00 2.85 2.65 2.60 2.50 2.45 2.40 2.25 1.95 1.90 1.60 1.40 1.15 0.90 0.75 35
Maksa par bagāžas vai dzīvnieku pārvadāšanu – 20% no pilnas biļetes cenas, noapaļojot līdz pilniem 0.10 eiro centiem.   

2020. gada 1. jūlija Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Daugavpils, Krāslava” Nr. ATD/ST-2020/02
7044 Daugavpils-Madona
Reisa nr.: 02
Nr.p.k. Pieturu kods Tarifa pieturas No maršruta sākuma Līdz nākamajai pieturai
1 6661 Madonas AO 3.63 1
2 3292 Dzintari 3.63 5.35 0.75 2
3 3296 Vecpoļi 8.98 7.98 0.90 0.80 3
4 3300 Visagals 16.96 5.72 1.15 1.10 0.90 4
5 3303 Stalīdzāni 22.68 6.45 1.40 1.25 1.10 0.80 5
6 3307 Barkava 29.13 7.24 1.60 1.50 1.30 1.00 0.80 6
7 3312 Murmastiene 36.37 2.41 1.90 1.75 1.60 1.30 1.10 0.90 7
8 3313 Kanči 38.78 6.88 1.95 1.80 1.65 1.40 1.15 0.95 0.65 8
9 3316 Maurāni 45.66 3.53 2.25 2.10 1.90 1.60 1.40 1.15 0.95 0.80 9
10 3129 Silakrogs 49.19 3.51 2.40 2.25 2.00 1.75 1.50 1.30 1.00 0.95 0.75 10
11 7313 Siliņš 52.7 1.62 2.45 2.40 2.15 1.90 1.65 1.45 1.15 1.10 0.80 0.75 11
12 6663 Varakļāni 54.32 1.7 2.50 2.40 2.25 1.95 1.75 1.50 1.25 1.15 0.90 0.80 0.65 12
13 3131 Linu fabrika 56.02 2.61 2.60 2.45 2.30 1.95 1.80 1.50 1.30 1.25 0.95 0.80 0.75 0.65 13
14 5226 Atspuka 58.63 4.9 2.65 2.50 2.40 2.10 1.90 1.65 1.40 1.30 1.00 0.95 0.80 0.75 0.65 14
15 5228 Kristceļi 63.53 5.47 2.85 2.75 2.50 2.25 2.00 1.80 1.50 1.45 1.25 1.10 0.95 0.95 0.90 0.75 15
16 7085 Viļānu AO 69 4.01 3.00 2.95 2.75 2.45 2.25 2.00 1.75 1.65 1.45 1.30 1.15 1.10 1.10 0.95 0.80 16
17 5339 Radopole 73.01 6.57 3.25 3.10 2.85 2.60 2.40 2.15 1.90 1.80 1.60 1.45 1.30 1.25 1.25 1.10 0.95 0.75 17
18 4588 Galēni 79.58 4.8 3.45 3.30 3.10 2.80 2.65 2.40 2.15 2.00 1.80 1.65 1.50 1.50 1.45 1.30 1.15 0.95 0.80 18
19 4591 Čaunāni 84.38 3.1 3.60 3.45 3.30 3.00 2.80 2.60 2.30 2.25 1.95 1.90 1.75 1.65 1.60 1.50 1.30 1.15 1.00 0.75 19
20 4593 Stabulnieki 87.48 4.13 3.75 3.60 3.35 3.10 2.85 2.65 2.45 2.30 2.10 1.95 1.80 1.75 1.75 1.60 1.45 1.25 1.10 0.90 0.65 20
21 4594 Kauša 91.61 5.19 3.85 3.75 3.50 3.25 3.00 2.80 2.60 2.45 2.25 2.10 1.95 1.95 1.90 1.75 1.60 1.40 1.25 1.00 0.90 0.75 21
22 4597 Riebiņi 96.8 6.95 4.00 3.95 3.75 3.45 3.25 3.00 2.75 2.65 2.45 2.30 2.15 2.10 2.00 1.95 1.80 1.60 1.45 1.25 1.00 0.95 0.80 22
23 6677 Preiļu AO 103.75 5.32 4.30 4.15 4.00 3.65 3.50 3.25 3.00 2.95 2.65 2.50 2.45 2.40 2.30 2.25 2.00 1.80 1.65 1.45 1.30 1.15 1.00 0.80 23
24 4603 Štolderi 109.07 4.16 4.50 4.35 4.15 3.85 3.65 3.45 3.15 3.10 2.85 2.75 2.60 2.50 2.50 2.40 2.25 2.00 1.90 1.65 1.45 1.40 1.25 1.00 0.80 24
25 7452 Raudavka 113.23 3.74 4.65 4.50 4.30 4.00 3.80 3.60 3.30 3.25 3.00 2.85 2.75 2.65 2.65 2.50 2.40 2.15 2.00 1.80 1.60 1.50 1.40 1.15 0.95 0.75 25
26 4607 Novosele 116.97 3.87 4.80 4.65 4.45 4.15 3.95 3.75 3.45 3.35 3.15 3.00 2.85 2.80 2.80 2.65 2.50 2.30 2.15 1.95 1.75 1.65 1.50 1.30 1.10 0.90 0.75 26
27 4609 Pelēči 120.84 2.89 4.85 4.80 4.60 4.30 4.10 3.85 3.60 3.50 3.30 3.15 3.00 2.95 2.85 2.80 2.65 2.45 2.30 2.10 1.90 1.80 1.65 1.45 1.15 1.00 0.90 0.75 27
28 4611 Nīdermuiža 123.73 6.93 5.00 4.85 4.70 4.35 4.25 3.95 3.75 3.65 3.35 3.25 3.15 3.10 3.00 2.95 2.75 2.50 2.40 2.15 2.00 1.90 1.75 1.50 1.30 1.10 0.95 0.80 0.65 28
29 2220 Špoģi 130.66 4.98 5.20 5.15 4.95 4.65 4.45 4.25 3.95 3.85 3.65 3.50 3.35 3.30 3.25 3.15 3.00 2.80 2.65 2.45 2.25 2.15 2.00 1.80 1.50 1.40 1.25 1.10 0.95 0.80 29
30 2223 Vasiļeva 135.64 4.48 5.45 5.30 5.10 4.80 4.65 4.35 4.15 4.00 3.80 3.65 3.50 3.50 3.45 3.30 3.15 2.95 2.80 2.60 2.45 2.30 2.15 1.95 1.75 1.50 1.40 1.25 1.10 1.00 0.75 30
31 2225 Maļinova 140.12 2.49 5.60 5.45 5.30 5.00 4.80 4.60 4.30 4.25 3.95 3.80 3.75 3.65 3.60 3.50 3.30 3.10 2.95 2.75 2.60 2.45 2.30 2.15 1.90 1.65 1.50 1.40 1.30 1.15 0.95 0.75 31
32 2226 Greizais tilts 142.61 4.01 5.65 5.60 5.35 5.10 4.85 4.65 4.35 4.30 4.00 3.95 3.80 3.75 3.65 3.60 3.35 3.25 3.10 2.80 2.65 2.60 2.40 2.25 1.95 1.80 1.65 1.50 1.40 1.25 1.00 0.80 0.65 32
33 7212 Lociki 146.62 5.24 6.10 5.95 5.70 5.45 5.20 5.00 4.70 4.65 4.45 4.30 4.15 4.10 4.10 3.95 3.80 3.60 3.45 3.25 3.00 2.95 2.80 2.60 2.40 2.15 2.00 1.90 1.75 1.65 1.40 1.25 1.00 0.95 33
34 7094 Vecstropi 151.86 6.65 6.20 6.10 5.95 5.60 5.45 5.15 4.95 4.85 4.60 4.45 4.35 4.30 4.25 4.15 3.95 3.75 3.60 3.35 3.25 3.10 2.95 2.75 2.50 2.30 2.15 2.00 1.90 1.80 1.50 1.40 1.25 1.15 0.95 34
35 6554 Daugavpils AO 158.51 0 6.50 6.35 6.20 5.85 5.70 5.45 5.20 5.15 4.85 4.70 4.65 4.60 4.50 4.45 4.25 4.00 3.85 3.65 3.50 3.35 3.25 3.00 2.80 2.60 2.45 2.30 2.15 2.10 1.80 1.65 1.50 1.45 1.25 1.10 35
Maksa par bagāžas vai dzīvnieku pārvadāšanu – 20% no pilnas biļetes cenas, noapaļojot līdz pilniem 0.10 eiro centiem.  


2020. gada 1. jūlija Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Daugavpils, Krāslava” Nr. ATD/ST-2020/02
7979 Daugavpils-Gulbene
Reisa nr.: 01
Nr.p.k. Pieturu kods Tarifa pieturas No maršruta sākuma Līdz nākamajai pieturai
1 6554 Daugavpils AO 8.03 1
2 7094 Vecstropi 8.03 5.2 1.00 2
3 7212 Lociki 13.23 6.43 1.25 0.95 3
4 2225 Maļinova 19.66 9.47 1.45 1.25 1.00 4
5 2220 Špoģi 29.13 10.39 1.80 1.60 1.40 0.95 5
6 4586 Ārdava 39.52 5.27 2.15 1.95 1.75 1.30 0.95 6
7 4584 Aglonas pagrieziens 44.79 10.13 2.40 2.10 1.95 1.45 1.15 0.80 7
8 5275 Rušenica 54.92 5.65 2.75 2.45 2.30 1.80 1.50 1.15 0.95 8
9 5274 Krāce 60.57 10.25 2.95 2.65 2.50 2.00 1.75 1.30 1.15 0.80 9
10 5271 Malta 70.82 3.01 3.30 3.00 2.85 2.40 2.10 1.75 1.50 1.15 0.95 10
11 5269 Vertukšne 73.83 5.74 3.35 3.15 2.95 2.50 2.15 1.80 1.60 1.25 1.10 0.65 11
12 5267 Pūpoli 79.57 4.69 3.60 3.35 3.15 2.75 2.40 2.00 1.80 1.45 1.25 0.90 0.80 12
13 5265 Ozolaine 84.26 7.15 3.75 3.50 3.35 3.10 2.75 2.40 2.25 1.90 1.65 1.30 1.15 0.95 13
14 6683 Rēzeknes AO 91.41 12.24 4.00 3.80 3.60 3.35 3.00 2.65 2.45 2.10 1.90 1.50 1.45 1.25 1.00 14
15 5282 Audriņi 103.65 8.13 4.45 4.25 4.00 3.60 3.25 2.85 2.65 2.30 2.10 1.75 1.65 1.45 1.50 1.25 15
16 5287 Dricāni 111.78 7.72 4.70 4.50 4.30 3.85 3.50 3.15 2.95 2.60 2.40 2.00 1.95 1.75 1.80 1.50 0.90 16
17 7379 Gaigalavas stacija 119.5 7.56 5.00 4.80 4.60 4.15 3.80 3.45 3.25 2.85 2.65 2.30 2.25 2.00 2.10 1.80 1.15 0.90 17
18 5294 Darvaskalns 127.06 4.4 5.30 5.00 4.85 4.45 4.10 3.75 3.50 3.15 2.95 2.60 2.50 2.30 2.30 2.10 1.45 1.15 0.90 18
19 6827 Iča 131.46 3.47 5.45 5.20 5.00 4.60 4.25 3.85 3.65 3.30 3.10 2.75 2.65 2.45 2.50 2.25 1.60 1.30 1.00 0.75 19
20 6829 Bērzpils 134.93 8.19 5.60 5.30 5.15 4.70 4.35 4.00 3.80 3.45 3.25 2.85 2.75 2.60 2.60 2.40 1.75 1.45 1.15 0.90 0.75 20
21 6833 Rūbāni 143.12 4.71 5.85 5.65 5.45 5.00 4.65 4.30 4.10 3.75 3.50 3.15 3.10 2.85 2.85 2.65 2.00 1.75 1.45 1.15 1.00 0.90 21
22 6836 Kapūne 147.83 6.12 6.00 5.80 5.60 5.15 4.80 4.45 4.25 3.85 3.75 3.30 3.25 3.00 3.10 2.80 2.15 1.90 1.60 1.30 1.15 1.00 0.75 22
23 6813 Rugāji 153.95 12.73 6.20 6.00 5.80 5.35 5.00 4.65 4.45 4.10 3.95 3.50 3.45 3.25 3.30 3.00 2.40 2.10 1.80 1.50 1.40 1.25 0.95 0.80 23
24 6807 Naudaskalns 166.68 5.59 6.70 6.45 6.30 5.80 5.50 5.15 4.95 4.60 4.35 4.00 3.85 3.65 3.75 3.50 2.85 2.50 2.30 2.00 1.90 1.75 1.45 1.25 1.00 24
25 7028 Balvu AO 172.27 5 6.85 6.65 6.50 6.00 5.70 5.30 5.15 4.80 4.60 4.25 4.10 3.85 3.95 3.65 3.00 2.75 2.45 2.25 2.00 1.95 1.65 1.45 1.25 0.80 25
26 6793 Kubuli 177.27 7.05 7.05 6.85 6.65 6.20 5.85 5.50 5.30 4.95 4.70 4.35 4.30 4.10 4.10 3.85 3.25 2.95 2.65 2.40 2.25 2.10 1.80 1.65 1.45 0.95 0.75 26
27 6790 Sita 184.32 5.9 7.30 7.05 6.95 6.45 6.10 5.70 5.60 5.20 5.00 4.65 4.50 4.30 4.35 4.10 3.45 3.15 2.85 2.65 2.45 2.40 2.00 1.90 1.65 1.25 1.00 0.80 27
28 1187 Litene 190.22 6.5 7.50 7.30 7.15 6.65 6.30 5.95 5.80 5.45 5.20 4.85 4.70 4.50 4.60 4.30 3.65 3.35 3.10 2.80 2.65 2.60 2.25 2.10 1.90 1.45 1.25 1.00 0.80 28
29 7026 Stāmerienas pagrieziens 196.72 11.07 7.80 7.50 7.35 6.85 6.55 6.15 6.00 5.65 5.45 5.10 4.95 4.70 4.80 4.60 3.85 3.60 3.35 3.10 2.85 2.80 2.50 2.30 2.10 1.65 1.45 1.30 1.00 0.80 29
30 6572 Gulbenes AO 207.79 0 8.15 7.95 7.70 7.30 6.95 6.55 6.35 6.00 5.85 5.45 5.35 5.15 5.20 4.95 4.30 4.00 3.75 3.45 3.30 3.15 2.85 2.75 2.50 2.00 1.90 1.65 1.45 1.25 0.95 30
Maksa par bagāžas vai dzīvnieku pārvadāšanu – 20% no pilnas biļetes cenas, noapaļojot līdz pilniem 0.10 eiro centiem.  

 

2020. gada 1. jūlija Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Daugavpils, Krāslava” Nr. ATD/ST-2020/02
7979 Daugavpils-Gulbene
Reisa nr.: 04
Nr.p.k. Pieturu kods Tarifa pieturas No maršruta sākuma Līdz nākamajai pieturai
1 6572 Gulbenes AO 11.02 1
2 7026 Stāmerienas pagrieziens 11.02 6.65 0.95 2
3 1187 Litene 17.67 5.85 1.25 0.80 3
4 6790 Sita 23.52 6.99 1.45 1.00 0.80 4
5 6793 Kubuli 30.51 5.98 1.65 1.30 1.00 0.80 5
6 7028 Balvu AO 36.49 5.72 1.90 1.45 1.25 1.00 0.75 6
7 6807 Naudaskalns 42.21 12.73 2.00 1.65 1.45 1.25 0.95 0.80 7
8 6813 Rugāji 54.94 6.22 2.50 2.10 1.90 1.65 1.40 1.25 1.00 8
9 6836 Kapūne 61.16 4.7 2.75 2.30 2.10 1.90 1.65 1.45 1.25 0.80 9
10 6833 Rūbāni 65.86 8.17 2.85 2.50 2.25 2.00 1.80 1.60 1.45 0.95 0.75 10
11 6829 Bērzpils 74.03 3.49 3.15 2.80 2.60 2.40 2.10 1.95 1.75 1.25 1.00 0.90 11
12 6827 Iča 77.52 4.43 3.30 2.95 2.65 2.45 2.25 2.00 1.80 1.40 1.15 1.00 0.75 12
13 5294 Darvaskalns 81.95 7.57 3.45 3.10 2.80 2.65 2.40 2.15 2.00 1.50 1.30 1.15 0.90 0.75 13
14 7379  Gaigalavas stacija 89.52 7.82 3.75 3.35 3.10 2.85 2.65 2.45 2.30 1.80 1.60 1.45 1.15 1.00 0.90 14
15 5287 Dricāni 97.34 7.96 4.00 3.65 3.35 3.15 2.95 2.75 2.50 2.10 1.90 1.75 1.45 1.30 1.15 0.90 15
16 5282 Audriņi 105.3 12.13 4.30 3.95 3.65 3.45 3.25 3.00 2.80 2.40 2.15 2.00 1.75 1.60 1.45 1.15 0.90 16
17 6683 Rēzeknes AO 117.43 7.2 4.95 4.60 4.30 4.10 3.85 3.65 3.45 3.00 2.80 2.65 2.40 2.25 2.10 1.80 1.50 1.25 17
18 5265 Ozolaine 124.63 4.68 5.15 4.80 4.50 4.30 4.10 3.85 3.75 3.25 3.00 2.85 2.60 2.45 2.30 2.00 1.75 1.45 1.00 18
19 5267 Pūpoli 129.31 5.7 5.15 4.80 4.50 4.30 4.10 3.85 3.65 3.25 3.00 2.85 2.60 2.45 2.30 2.00 1.75 1.45 1.25 1.00 19
20 5269 Vertukšne 135.01 3.02 5.35 4.95 4.70 4.50 4.30 4.10 3.85 3.45 3.25 3.10 2.75 2.65 2.45 2.25 1.95 1.65 1.45 1.25 0.80 20
21 5271 Malta 138.03 10.21 5.45 5.10 4.85 4.65 4.35 4.25 4.00 3.50 3.30 3.15 2.85 2.75 2.60 2.30 2.00 1.75 1.50 1.30 0.90 0.65 21
22 5274 Krāce 148.24 5.7 5.80 5.45 5.20 5.00 4.70 4.60 4.35 3.95 3.65 3.50 3.25 3.10 2.95 2.65 2.40 2.10 1.90 1.65 1.25 1.10 0.95 22
23 5275 Rušenica 153.94 9.8 6.00 5.65 5.35 5.20 4.95 4.70 4.60 4.10 3.85 3.75 3.45 3.30 3.15 2.85 2.60 2.30 2.10 1.90 1.45 1.25 1.15 0.80 23
24 4584 Aglonas pagrieziens 163.74 5.49 6.35 6.00 5.70 5.50 5.30 5.10 4.95 4.45 4.25 4.10 3.80 3.65 3.50 3.25 2.95 2.65 2.45 2.25 1.80 1.60 1.50 1.15 0.95 24
25 4586 Ārdava 169.23 10.05 6.55 6.15 5.95 5.70 5.50 5.30 5.10 4.65 4.45 4.30 3.95 3.85 3.65 3.45 3.15 2.85 2.65 2.45 2.00 1.80 1.65 1.30 1.10 0.80 25
26 2220 Špoģi 179.28 27.84 6.95 6.50 6.30 6.10 5.85 5.65 5.45 5.00 4.80 4.65 4.30 4.25 4.10 3.80 3.50 3.25 3.00 2.80 2.40 2.15 2.00 1.65 1.50 1.15 0.95 26
27 6554 Daugavpils AO 207.12 0 8.15 7.70 7.50 7.30 7.05 6.85 6.65 6.20 6.00 5.85 5.50 5.45 5.20 5.00 4.70 4.45 4.00 3.80 3.60 3.35 3.25 2.85 2.65 2.40 2.15 1.80 27
Maksa par bagāžas vai dzīvnieku pārvadāšanu – 20% no pilnas biļetes cenas, noapaļojot līdz pilniem 0.10 eiro centiem.

Biļetes var iegādāties autoostas, pie autovadītāja un

www.bezrindas.lv.

Izziņas darba dienā no 9:00 līdz 16:00 pa tālruni: +371 654 20834